TaxMachine PITy 2019/2020

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2019 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2019/2020

Członkowstwo w Stowarzyszeniu

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, który ukończył 18 rok życia.
 2. Członkostwo w stowarzyszeniu uzyskuje osoba, która wypełni i podpisze deklarację członkowską.
 3. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały zarząd zawiadamia zainteresowanego oraz walne zebranie.
 4. Członkami zwyczajnymi mogą być pracownicy szkoły, rodzice osób niepełnosprawnych , osoby niepełnosprawne, członkowie ich rodzin, opiekunowie prawni oraz przyjaciele, profesjonaliści zaangażowani w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, sympatycy szkoły.
 5. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji o przyjęciu w poczet członków.
 6. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;
  2. zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia;
 7. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. aktywnie i lojalnie uczestniczyć w pracy Stowarzyszenia;
  2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. wpłacać regularnie składki członkowskie;

Zapraszamy do udziału w stowarzyszeniu. Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.


Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie, Ofiar Katynia 1, 35-209, RZESZÓW