TaxMachine PITy 2023/2024

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2023 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2023/2024

2014

 2014


 • Realizacja projektu ogrodu polisensorycznego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie. Głównym celem projektu było utworzenie ogrodu polisensorycznego służącego stymulacji wszystkich zmysłów dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Realizacja projektu „Integracja bez granic” Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń z zakresu systemu kształcenia specjalnego w Słowacji i w Polsce oraz integracja dzieci i młodzieży z obu placówek. Projekt realizowany był w okresie styczeń – czerwiec 2014r. W tym czasie organizowane były wspólne spotkania w ZS im. UNICEF w Rzeszowie (Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego, Karpackie Igrzyska Lekkoatletyczne, Dzień Dziecka bez granic) oraz w szkole w Preszowie (konkurs plastyczny połączony z wizytą studyjną, turniej piłki nożnej). Podczas organizowanych wydarzeń zbierany był  materiał (zdjęcia, opisy, relacje) do folderu turystycznego opisującego realizację projektu.
 • Zorganizowanie Konferencji pt „Stymulacja procesów uwagi u dzieci”- celem konferencji było zaprezentowanie metod skupienia i utrzymywania uwagi u dzieci. Prelegentem była Gina Davies-terapeutka z Wielkiej Brytanii
 • Projekt „sport to zdrowie- zajęcia sportowe nakierowane na narciarstwo i nordic wolking jako forma spędzania czasu wolnego”
 • Świąteczna Integracja- wyjazd integracyjny dla uczniów i rodziców klas z autyzmem
 • Organizacja IV Festiwalu Logopedycznego „powiedz-namaluj”
 • Projekt „Razem po sukces-edukacja przez doświadczenie. Zajęcia wspierające rehabilitację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”
 • Projekt „Sport to zdrowie- zajęcia sportowe nakierowane na narciarstwo i Nordic Wolking jako forma spędzania czasu wolnego”
 • Działania na rzecz uczniów: zakup pomocy, obuwia, dofinansowanie do wycieczek

 

2023


 • Utworzenie  innowacyjnej pracowni terapii dźwiękiem (pracownia muzykoterapii)
 • Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne
 • Integracja na Wiejskim Podwórku- wycieczka do Zagrody Szmer uczniów i ich rodzin
 • II Rzeszowski Mityng Pływacki
 • Organizacja V Festiwalu Logopedycznego „powiedz-namaluj
 • Sport to zdrowie – zajęcia sportowo-rekreacyjne ukierunkowane na narciarstwo i Nordic Walking jako forma spędzanie czasu wolnego
 • Aktywny Dzień Dziecka w Zabajce

 

2023


 • Projekt „Śladami tęczy-alejka barw terapią dla nas domem dla motyli”- zagospodarowanie nowego obszaru ogrodu polisensorycznego
 • Wolontariat pracowniczy PGE- zajęcia ekologiczne, zagospodarowanie nowego obszaru ogrodu polisensorycznego
 • Organizacja VI Festiwalu Logopedycznego „powiedz-namaluj
 • Aktywny Dzień Dziecka w Zabajce
 • Sport to zdrowie – zajęcia sportowo-rekreacyjne ukierunkowane na narciarstwo i Nordic Walking jako forma spędzanie czasu wolnego
 • Zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie
 • Zakup obuwia zimowego dla uczniów ZS im UNICEF w Rzeszowie


2023


 • Aktywny Dzień Dziecka
 • Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych
 • Sport to zdrowie – zajęcia sportowo-rekreacyjne ukierunkowane na narciarstwo
  i Nordic Walking jako forma spędzania wolnego czasu
 • Pracownia rehabilitacji
 • „Aktyny, sprawniejszy –samodzielny -niezależny”.  Wyposażenie pracowni rehabilitacji ruchowej dla dzieci niepełnosprawnych,uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie.
 • „Las jest dla nas”- edukacja leśna. Projekt zakładający wiele działań edukacyjnych, wycieczek oraz utworzenie leśnego zakątka na terenie zieleni przyszkolnej
 • Multiolimpiada Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych (Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne oraz Miting Pływacki)
 • „Integracja na wiejskim podwórku”-wyjazd  uczniów klas młodszych do Pstrągowej
 • Przestrzeń terapeutyczna dla przedszkolaków- zakup urządzeń na plac zabaw
 • Organizacja VII Festiwalu Logopedycznego „powiedz-namaluj
 • Zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie, Ofiar Katynia 1, 35-209, RZESZÓW