TaxMachine PITy 2019/2020

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2019 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2019/2020

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Rozwój Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF.
  2. Organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim poprzez organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno–sportowym, artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym, rehabilitacyjnym.
  3. Likwidowanie barier architektonicznych i lokomocyjnych.
  4. Organizowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej. Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

  1. Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy szkoły oraz do poprawy bazy dydaktycznej. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych.
  2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i profesjonalistów.

Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie, Ofiar Katynia 1, 35-209, RZESZÓW