TaxMachine PITy 2017/2018

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2017 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2017/2018

2014  • Realizacja projektu ogrodu polisensorycznego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie. Głównym celem projektu było utworzenie ogrodu polisensorycznego służącego stymulacji wszystkich zmysłów dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
  • Realizacja projektu „Integracja bez granic” Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń z zakresu systemu kształcenia specjalnego w Słowacji i w Polsce oraz integracja dzieci i młodzieży z obu placówek. Projekt realizowany był w okresie styczeń – czerwiec 2014r. W tym czasie organizowane były wspólne spotkania w ZS im. UNICEF w Rzeszowie (Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego, Karpackie Igrzyska Lekkoatletyczne, Dzień Dziecka bez granic) oraz w szkole w Preszowie (konkurs plastyczny połączony z wizytą studyjną, turniej piłki nożnej). Podczas organizowanych wydarzeń zbierany był  materiał (zdjęcia, opisy, relacje) do folderu turystycznego opisującego realizację projektu.
  • Zorganizowanie Konferencji pt „Stymulacja procesów uwagi u dzieci”- celem konferencji było zaprezentowanie metod skupienia i utrzymywania uwagi u dzieci. Prelegentem była Gina Davies-terapeutka z Wielkiej Brytanii


Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie, Ofiar Katynia 1, 35-209, RZESZÓW