TaxMachine PITy 2017/2018

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2017 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2017/2018

2012

  • Zorganizowanie imprezy rekreacyjnej dla uczniów Zespołu Szkół im UNICEF w Rzeszowie pt „Aktywne spędzanie Dnia Dziecka”

  • Zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z Nordic  Wolking zakończonych rajdem w Szczawnicy dla 14 uczniów Zespołu Szkół im UNICEF

  • Zorganizowanie wyjazdowych zajęć dla uczniów Zespołu Szkół im UNICEF jako działanie wspierające, usprawniające funkcjonowanie dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualna w różnych rolach społecznych i w różnych  środowiskach

  • Zorganizowanie II-go  Festiwalu Logopedycznego „Powiedz-namaluj”

  • Zakup wyposażenia Publicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Zespole Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie

  • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego  i pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół im UNICEF

  • Organizacja wycieczek dla uczniów Zespołu Szkół im UNICEF


Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie, Ofiar Katynia 1, 35-209, RZESZÓW